הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

גזבר

גזבר העירייה פאיק בסול محاسب البلدية فايق بصول​​​

​​גזבר 

גזבר​ות העירייה היא הזרוע העירונית המופקדת על ניהול התחומים הכספיים של העירייה. תחומים אלה כוללים, בין היתר, ביצוע תשלומים לספקים וכו גביית ארנונה ואגרות שונות, כגון: מים, ביוב, חינוך, שילוט, מכולות אשפה, רישוי עסקים, היטלי סלילת כביש, היטלי מדרכה והיטלי השבחה. האחריות על גביית קנסות בגין עבֵרות חניה הועברה בתחילת 1997 לגזברות . גזברות העירייה, מעצם הגדרת תפקידה, נמצאת בקשר על כל התושבים בעיר וחשופה לפניות, לבקשות ולתלונות רבות של תושבי העיר . על פי המבנה הארגוני החדש , כלולים במינהל הכספי האגפים והיחידות שלהלן : הנהלת המינהל (גזבר , ) האג' לשומה ולגבייה, האג' לתקציבים, חשבות, האג' למבנה ציבור ונכסים (אשר מאגד בתוכו גם את תחומי האחריות של המחלקה לנכסים ומינהלת מבנה דת , ) המחלקה לביטוחים, רכש ואספקה ​

גזבר