הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי

גזבר

גזבר העירייה פאיק בסול محاسب البلدية فايق بصول​​​

גזבר​ות העירייה היא הזרוע העירונית המופקדת על ניהול התחומים הכספיים של העירייה. 

תחומים אלה כוללים, בין היתר, ביצוע תשלומים לספקים וכו גביית ארנונה ואגרות שונות, כגון: 

 • מים
 • ביוב
 • חינוך
 • שילוט
 • מכולות אשפה
 • רישוי עסקים
 • היטלי סלילת כביש
 • היטלי מדרכה
 • היטלי השבחה. 

האחריות על גביית קנסות בגין עבֵרות חניה הועברה בתחילת 1997 לגזברות . גזברות העירייה, מעצם הגדרת תפקידה, נמצאת בקשר על כל התושבים בעיר וחשופה לפניות, לבקשות ולתלונות רבות של תושבי העיר.

על פי המבנה הארגוני החדש , כלולים במינהל הכספי האגפים והיחידות שלהלן:

 • הנהלת המינהל (גזבר)
 • האג' לשומה ולגבייה
 • האג' לתקציבים
 • חשבות
 • האג' למבנה ציבור ונכסים (אשר מאגד בתוכו גם את תחומי האחריות של המחלקה לנכסים ומינהלת מבנה דת)
 • המחלקה לביטוחים
 • רכש ואספקה ​
גזבר