הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
עיריית קלנסווה
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

גזברות

محاسب البلدية גזבר​​

מהו תפקיד הגזבר ברשויות המקומיות בישראל ומה חשיבותו ?


השם "גזבר" הוא שם ארכאי שמקורו בפקודת העיריות המנדטורית הנהוגה בישראל. גזברי הרשויות המקומיות בארץ הם למעשה שרי האוצר של הרשות המקומית. הם לא רק מנהלי הכספים הראשיים ברשות המקומית. ראש הראשות המקומית והגזבר הם האוטוריטה הכלכלית העליונה של הרשות ובאחריותם תחומים רבים אשר במדינה מתחלקים בין בעלי תפקידים שונים כגון ניהול ההכנסות וחקיקת המשנה המוניטרית/כלכלית, תכנון התקציב וביצועו, ניהול הנכסים, ניהול ההשקעות, ניהול הסיכונים וכד'.
הם מנהלים ביחד תקציבים , גובים הכנסות עצמיות , להקשיב למצוקות שהם מעלים מהשטח ולשמר את הידע המקצועי העצום שהם צוברים.

תיאור התפקיד: - אחריות להכת התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל של העירייה ומעקב אחר יצול התקציב המאושר לכל יחידה . - אחריות לגביית המיסים בעירייה ותשלומי הפיתוח (השתתפויות בעלים וכד )' - אחריות לביצוע חיובי המיסים בהתאם לחיוב המיסים השתי, כפי שהוחלט במועצת הרשות המקומית . - אחריות לרישום כל הפעולות הכספיות של העירייה בספרים הראשיים / רישום ויהול בספרי העזר והתאמתם לספר הראשי . - אחריות לקביעת התאים הכספיים לביצוע ההתקשרויות של העירייה ולמדייות התשלומים . - אחריות להכת תזרים מזומים של העירייה (תחזית הכסות והוצאות) וליהול השקעות העירייה בהתאם לשיקול של כדאיות כלכלית . - יהול צוות עובדים.


גזברות
גזבר העירייה ​מח' חשבנות
חשב מלווה
חוקי עזר​​


גזברות