דרושים לתפקיד אחראי תחבורה ציבורית ברשות המקומית

תאריך: 03/10/2017

לעיריית קלנסווה דרושים לתפקיד אחראי תחבורה ציבורית ברשות המקומית

היחידה: כללי

תואר המשרה: אחראי תחבורה ציבורית ברשות המקומית

היקף העסקה: 50 אחוז

תיאור תפקיד: 1- ריכוז והפניית פניות הציבור וצרכי הנוסעים בתחבורה הציבורית

 2-  הסברה והגברת המודעות הקהילתית לתחבורה הציבורית הקיימת ברשות   

 המקומית

 3- עדכון השתתפות ויווי ביצוע בתהליכי קבלת ההחלטות הקשוים בתחבורה

הציבורית

דרישות סף:               

  • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחומים: הנדסה, גיאוגרפיה, תכנון ערים, כלכלה, מנהל עסקים, מדיניות ציבורית או מינהל ציבורי או
  • הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג- 2012 בותם תחומים

דרישות נוספות:         

יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות האופיס

התמצאות בממשקי תחבורה ציבורית אינטרנטיים

היכרות עמוקה עם מערך התחבורה הציבורי הקיים

היכרות עם תכניות פיתוח יישובית

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

  • תיאום בין גורמים מקצועיים, נבחרי ציבור ותושבים
  • עבודה חינוכית וקהילתית
  • יכולת הנעה רב תחומית
  • הכרות עמוקה עם מערך התחבורה הציבורית הקיים

כפיפות:

  • כפיפות  מנהלתית לראש הרשות
  • כפיפות מקצועית לרשות הארצית לתחבורה ציבורית

הגשת מועמדות:

כל הרואה עצמו מתאים, יגיש מועמדתו עד ליום 12/10/2017 לשעה: 12:00 במזכירות מנכ"ל עיריית קלנסווה ויצרף את התעודות והמסמכים המעידים על השכלתו וכן המלצות וקורות חיים.

לבירורים: 09-8780388

 

בכבוד רב

סלאמה עבד אלבאסט

ראש העירייה