החלטת וועדת השלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח


תאריך: 07/07/2020

החלטת וועדת השלושה
 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח