החלטת ועדת השלושה

תאריך: 26/08/2020

​החלטת ועדת השלושה