דרוש מדריך או מדריכה " לתוכנית יתד "

תאריך: 08/02/2018

​מכרז משרה 1/18 'מס לעיריית קלנסווה דרוש מדריך או מדריכה " לתוכנית יתד " אחוז המשרה : %62 דירוג : מח"ר תיאור המשרה : אחראי או אחראית על לווי הדרכה פרטנית וקבוצתית של הצעירים בתעסוקה ובפעילויות השונות . תנאי המשרה : 1 .בעל /ת תואר אקדמי – חובה 2 .בעל /ת יכולת תקשורת טובה עם הצעירים והפעלת קבוצות עדיפות לבעל/ת ניסיון בתחום צעירים /ות . 3 .העבודה על בסיס תכנית יתד במסגרת מחלת רווחה . כל הרואה עצמו מתאים , יגיש מועמדותו עד ליום 2018/2/22 שעה 00:12 במזכירות מנכ"ל עיריית קלנסווה ויצרף את התעודות והמסמכים המעידים על השכלתו וכן המלצות וקורות חיים . 09/8780560 09/8780388 לבירורים 

בכבוד רב , ע.אלבאסט סלאמה ראש העירייה


مناقصه وظيفة 1/18 رقم تعلن بلدية قلنسوة عن حاجتها لمرشد/ة للبرنامج القومي للشبيبة "برنامج وتد" "תוכנית יתד" في قلنسوة. نسبة الوظيفة: 62% التدريج: العلوم االجتماعية العامة وصف الوظيفة: مسؤول/ة عن مرافقة االراد افرر وافممدع فشااد ف افممل وف متلش انأشاةة اروة افوظيرة: 1 يحمل اهد ة مدممية 2 ف يه/هد ق رة لواصل مي ة مع افااد ولرميل افممموعدت، انأوفوية فمن ف يه افتارة ف ممدل افااد 3 يكون افممل عشى أسدس ارشدمج ول ف اةدر قسم افاؤون االملمدعية من يجد نفسه مالئما، يستطيع تقديم الوثائق مرفقة بالسيرة الذاتية والشهادات التي تخص الموضوع لسكرتارية مدير عام البلدية. حتى موعد اقصاه: 2018/2/22 الساعة 00:12. 09-8780388 / 09-8780560 :على االتصال لالستفسار 

مع االحترام عبدالباسط سالمه رئيس البلدية