הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיר קלנסווה


תאריך: 02/09/2018