מכרז עוזר מהנדס לנושאים אסטרטגיים בעירייה


תאריך: 11/03/2019

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ם- 1979,  מכריזה עיריית קלנסווה על  התקשרות עם יועץ/ יועצת/ חברת ייעוץ לתפקיד עוזר מהנדס לנושאים אסטרטגיים

לקישור דף המכרז (לחץ כאן)