נגישותדלג לאזור תוכן מרכזי
 

מכרזים ודרושים

​​​​​​​​

  
  
  
קישור למסמך המשרה
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים".

​​​

  
  
  
  
קישור למכרז
מדריכה חינוכית בבית החם לנערותמכרז מס' 3/1726/02/201713/03/2017
רכישת רכב טיאוט יעודימכרז פומבי מס' 5/1717/05/201701/06/2017

​​​​

מכרזים ודרושים