הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מנכ"ל העירייה

​​​תמונת מנכ"ל העירייה
 

תפקיד מנכ"ל העירייה הינו תפקיד סטטורי וכפוף לראש העיר וסמכויותיו לפי החוק

מנכ"ל העירייה אחראי על כל מחלקות העירייה, אגפי העירייה, על כלל העובדים, על ניהול משאבי העיריה, על שירותים איכותיים לתושב, על שיפור השירות לתושב

תחום אחריות המנכ"ל:

 • אחראי על יישום מדיניות ראש העיר ועל הנהלת העיר
 • אחראי על ניהול כל מנהלי המחלקות בעירייה
 • הכוונה להכנת תכניות עבודה ויישומה
 • פיקוח על עבודת מטה מסודרת

ארגון ומנגנון:

 1. יחס ידוע ומאורגן בין מערכות העירייה ושיתוף פעולה
 2. קביעת חזון למנכ"ל ונהלים מסודרים
 3. קביעת ישיבות מנהלי מחלקות הן ברמה אישית והן ברמה צוותית
 4. קביעת תשתית ארגוני (מבנה ארגוני)

חזון המנכ"ל:

 • קלנסווה מובילה את הפיתוח הכלכלי והתעסוקתי באזור השרון הדרומי

מטרות המנכ"ל:

 1. קידום הפיתוח הכלכלי לעיר
 2. שיפור השירות לתושב
 3. הגדלת התייעלות והכנסות העירייה
 4. קידום תחום התעסוקה לתושבים
 5. פיתוח חזות העיר
 6. איגוד תקציבים


בכבוד רב
אימן קשקוש
מנכ"ל העירייה

מנכ"ל העירייה