10/07/2024

מחלקת השיטור העירוני המטפלת בחזות ובטיחות המרחב הציבורי באופן יעיל, אחיד וכולל, תוך שילוב בין מענה לפניות ואירועים ועבודה יזומה. אכיפת החוקים והפעילויות השונות מתבצעות בהתאם למדיניות העירייה, סדרי עדיפויות, תוכניות עבודה ופניות תושבים, בתיאום ושיתוף פעולה עם אגפי העירייה השונים.
המחלקה עובדת בכל ימי השבוע יום ולילה בכל השנה.