18/06/2022


# מס פרוטוקול ​נושא מן המניין / לא מהמניין
1 01-2021 אישור מורשי חתימה בחשבון עירייה (פתח)
2 02-2021 השקעה בתשתיות מים והחלפת מדי מים (פתח)
3 03-2021 אישור מורשי חתימה בחשבון עירייה – בית ספר אלרשידיה (פתח)
4 04-2021 אישור קבלת הלוואה למטרות פיתוח והשקעה בתשתיות המים (פתח)
5 05-2021 ​אישור מינוי ואישור שכר מנהל מח חינוך (פתח)
6 06-2021 1. הצהרת אימונים של חברי העירייה עבד אלבאסט פרוגה
2.אישור צו המסים של העירייה לשנת 2022
(פתח)
7 07-2021 אישור תקציב העירייה לשנת 2021 (פתח)
8 08-2021 ​אישור תכנית ההבראה של העירייה (פתח)
9 09-2021 ​אישור תב"רים (פתח)
10 10-2021 ​המשך דיון בתוכנית הבראה (פתח)
11 11-2021 ​פרוטוקול ישיבה 2021.13 שלא מן המניין (פתח)
12 10-2021 ישיבה המליאה שלא מן המניין מס 21/10 (פתח)
13 11-2021 ישיבה המליאה שלא מן המניין מס 21/11 (פתח)
14 03-2019 ​מינוי סגן ראש העיר לא מן המניין (פתח)
15 02-2019 בחירת סגן ראשון לא מן המניין (פתח)
16 01-2019 ​בחירת סגן וועדות מן המנין (פתח)
17 02-2019 1.אישור העסקת נהג לרכב הטיאוט.
2. דיון בנושא מינוי המורים והעברתם לקלנסווה.
3.המעברים בבתי הספר, הלימודים בתיכונים.
מן המניין (פתח)
18 01-2019 ​אישור תב"ר לא מן המניין (פתח)
19 04-2019 ​אישור תבר"ים לא מן המניין (פתח)
20 05-2019 ​אישור תקציב 2019 לא מן המניין (פתח)