18/06/2022


  • תשלומי מסים ומים​ - נפתח בחלון חדש​  (כניסה)
  • תשלום חשבון חשמל ​- נפתח בחלון חדש (כניסה)
  • תשלום חשבון כביש 6 - נפתח בחלון חדש (כניסה)
  • תשלום חשבון בזק​ - נפתח בחלון חדש (כניסה)