19/06/2022

נגישות
נגישות -אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או שר אליהם שימוש במתקנים והשתתפות בתכניות וב המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד. 
יעוד:
הובלת שינוי תפיסתי ומערכתי ברשות המקומית ובקהילה ביחס לנגישות של אנשים עם מוגבלות במרחב הציבורי ובכל הפעולות והשירותים שהרשות המקומית אחראית להם, כאמצעי מרכזי בדרך להשתלבותם המלאה של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים. ריכוז ניהול וניתוב מידע אודות נגישות לראש הרשות המקומית מנהליה ועובדיה ולאנשים עם מוגבלות ברשות.
תחומי אחריות:
1. מתן יעוץ והדרכה לרשות המקומית לגבי חובותיה בביצוע התאמות נגישות ע"פ החוק.
2. ריכוז וניהול מערכות מידע וניתוב המידע לציבור אודות נגישותו של השירות הציבורי/עירוני או המקום שבו הוא ניתן.
3. קידום המודעות ברשות המקומית בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות.
4. סיוע לראש הרשות במכלול עבודת הרשות המקומית בתכנון ובביצוע תכניות אב ותוכניות עבודה בתחום הנגישות, וביצוע מעקב על התקדמות ביישום.
5. סיוע לראש הרשות בריכוז עבודת המטה השוטפת בכל היבטי הנגישות, בנייה וריכוז פורומים העוסקים בנגישות.
6. מעקב אחר פניות ציבור בתחום הנגישות.
פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרות מתחומי האחריות:
מתן יעוץ והדרכה לרשות המקומית לגבי חובותיה בביצוע התאמות נגישות ע"פ החוק
מתן מידע בדבר חובותיו של השירות הציבורי בנושא נגישות, בהתאם להוראות הדין הקיים, לרבות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות שהותקנו מכוחו.
קידום פעולות לשיפור הנגשה בעבודה של יחידות הרשות.
מסירת מידע בנושא נגישות ליזמים ולגופים רשותיים שונים.
כתיבת דוחות מעקב אודות הנעשה לקידום הנגישות לאנשים עם מוגבלות בקרב גופי הרשות.
איתור ומיפוי חסמים פוטנציאלים לנגישות ברשות באמצעות סקרים ופעולות נוספות.


רכז הנגישות בעירייה הוא מר מוחמד לדאווי. מחלקת הנדסה עיריית קלנסווה נייד 0508879825