20/06/2022

הרשות המקומית משתמשת במערכת מימד, מערכת שמכילה מידע מרשות האוכלוסין וההגירה וכוללת פרטי התושבים, פילוח גילאים, מין, דת, נתוני ילודה ותמותה. והגישה אליה מתקבלת אך ורק לאחר אישור רשות האכלוסין וההגירה. 

השימוש במערכת בעיקרו מתמקד בקבלת מידע  ולצורך הנפקת אישורים כגון אישור תושב.

בנוסף הרשות המקומית עובדת עם מערכת אוטומציה, ששימושה בעיקר הינו במחלקות גביה, חשבונאות, שכר, וגזברות.
המערכת משמשת את מחלקת הגביה לצורך תשלומים, משמשת את מחלקת השכר להנפקת תלושי שכר לעובדי הרשות כולל עובדי הוראה שהעסקתם הינה על ידי הרשות המקומית, משמשת את מחלקת החשבונאות לניהול חשבונות, כרטיסיות חשבונות, ומשמשת את מחלקת הגזברות לצורכי ניהול תקציבים.