מכרזים ודרושים

16/05/2022


# שם המשרה מספר המשרה תאריך אחרון להגשת מועמדות
1 מנהל בית ספר תיכון מקיף קלנסאוה 07/2022 10/07/2022 (פתח)
2 מיצוי משאבים 08/2022 06.09.2022 (פתח)
3 רישום ספקים במאגר 08.2022 15.09.2022 (פתח)
4 מרפא בעיסוק 25.2022 18.10.2022 (פתח)
5 מטפל באומנות 26.2022 18.10.2022 (פתח)


# שם מכרז מספר מכרז תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
1 שיפוץ בית ספר תיכון מקיף 06/2022 19/07/2022 (פתח)
2 פקח מסייע במערך פיקוח עירוני- שיטור עירוני 26.2021 15.09.2022 28.09.2022 (פתח)
3 מנהל יחידה גיל רך 12.2022 29.09.2022 11.10.2022 (פתח)
4 נהל יחידת הגיל הרך 15.2022 (פתח)
5 מנהל/ת יחידת הגיל הרך לידה עד שלוש 15.2022 25.10.2022 03.11.2022 (פתח)
6 מנהל מחלקת חינוך 13.2022 29.09.2022 11.10.2022 (פתח)
7 מכרז התייעלות אנרגטית 07.2022 11.2022 20.10.2022 (פתח)
8 גרירת רכבים 09.2022 27.10.2022 14.11.2022 (פתח)
9 התקנת מעלית בביתת ספר אלרשידיה 10.2022 27.10.2022 10.11.2022 (פתח)
10 מנהל/ת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 16.2022 27.10.2022 08.11.2022 (פתח)
11 תובע עירוני 17.2022 10.1.2022 20.11.2022 (פתח)
12 מכרז הסעות 08.2022 03.11.2022 10.11.2022 (פתח)
13 פיתוח בית ספר חטיבה עליונה 11.2022 27.10.2022 14.11.2022 (פתח)