מכרזים ודרושים

16/05/2022


# שם המשרה מספר המשרה תאריך אחרון להגשת מועמדות
1 מיצוי משאבים 08/2022 06.09.2022 (פתח)
2 רישום ספקים במאגר 08.2022 15.09.2022 (פתח)
3 מרפא בעיסוק 25.2022 18.10.2022 (פתח)
4 מטפל באומנות 26.2022 18.10.2022 (פתח)


# שם מכרז מספר מכרז תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
1 שיפוץ בית ספר תיכון מקיף 06/2022 19/07/2022 (פתח)
2 פקח מסייע במערך פיקוח עירוני- שיטור עירוני 26.2021 15.09.2022 28.09.2022 (פתח)
3 מנהל יחידה גיל רך 12.2022 29.09.2022 11.10.2022 (פתח)
4 מנהל מחלקת חינוך 13.2022 29.09.2022 11.10.2022 (פתח)
5 מכרז התייעלות אנרגטית 07.2022 11.2022 20.10.2022 (פתח)
6 נהל יחידת הגיל הרך 15.2022 (פתח)
7 מנהל/ת יחידת הגיל הרך לידה עד שלוש 15.2022 25.10.2022 03.11.2022 (פתח)
8 גרירת רכבים 09.2022 27.10.2022 14.11.2022 (פתח)
9 התקנת מעלית בביתת ספר אלרשידיה 10.2022 27.10.2022 10.11.2022 (פתח)
10 מנהל/ת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 16.2022 27.10.2022 08.11.2022 (פתח)
11 מכרז הסעות 08.2022 03.11.2022 10.11.2022 (פתח)
12 פיתוח בית ספר חטיבה עליונה 11.2022 27.10.2022 14.11.2022 (פתח)
13 תובע עירוני 17.2022 10.1.2022 20.11.2022 (פתח)
14 מנהל התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 18.2022 12.12.2022 08.02.2023 (פתח)
15 הוקפא עד להודעה חדשה להפעלת מרכז יום לקשיש 12.2022 12.12.2022 25.12.2022 (פתח)
16 אספקת והתקנת מעלית-בית ספר אלראשידיה- 10.2022 18.12.2022 22.12.2022 (פתח)
17 מנהל מחלקת חינוך 13.2022 20.12.2022 03.01.2023 (פתח)
18 עצמאות אנרגטית כולל פסולת 13.2022 02.01.2023 10.01.2023 (פתח)
19 אחראי פרוייקטים הנדסיים 02.2023 10.01.2023 16.01.2023 (פתח)
20 לתפקיד מנהל/ת יחידת הגיל הרך 02.2023 19.01.2022 27.01.2023 (פתח)
21 אספקת והתקנת מעלית נגישה בי"ס מקיף מדעים 01.2023 22.01.2023 07.02.2023 (פתח)
22 איתור וכוון יתד 03.2023 29.01.2023 14.02.2023 (פתח)
23 נתיבים להורות 05.2023 29.01.2023 14.02.2023 (פתח)
24 מרכז גיל רך 06.02.2023 29.01.2023 14.02.2023 (פתח)
25 נפגעי התמכרויות מטרא 04.2023 29.01.2023 14.02.2023 (פתח)
26 שיל 07.2023 29.01.2023 14.02.2023 (פתח)
27 הארכת מכרז מנהל התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון-תוכנית 360 18.2022 02.02.2023 08.02.2023 (פתח)
28 תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי- 08.2023 05.02.2023 14.02.2023 (פתח)
29 הקמת והפעלת מגרש חנייה למשאיות 10.2023 05.03.2023 16.03.2023 (פתח)
30 מכירת משאית מנוךף 09.2023 23.03.2023 30.03.2023 (פתח)
31 עריכת ביטוחים לעירייה 11.2023 27.03.2023 30.04.2023 (פתח)
32 שירות חשבות ומיצוי תקציבי- 13.2023 09.04.2023 30.04.2023 (פתח)
33 מכרז מנהל פרויקטים 05.2023 14.05.2023 22.05.2023 (פתח)
34 מכרז פיקוח רישוי עסקים 04.2023 14.05.2023 22.05.2023 (פתח)
35 מנהל מחלקת שיטור עירוני- 06.2023 18.05.2023 30.05.2023 (פתח)
36 שיפוץ בי-ס-חאלד בן אלוליד 14.2023 06.06.2023 21.06.2023 (פתח)
37 מכרז חשב שכר 27.2023 19.06.2023 04.07.2023 (פתח)
38 מכרז מיצוי משאבים ברשות 08.2023 19.06.2023 06.07.2023 (פתח)
39 פקח מסייע במערך פיקוח עירוני- 10.2023 12.07.2023 20.07.2023 (פתח)
40 אספקת והתקנת מעלית בית ספר תיכון מדעים- 15.2023 17.07.2023 25.07.2023 (פתח)
41 מנהל בית ספר תיכון מקיף 11.2023 31.07.2023 06.08.2023 (פתח)
42 הפעלת צהרונים-תוכנית ניצנים- 16.2023 10.08.2023 21.08.2023 (פתח)
43 עבודות שיפוצים בינוי גמר ושיקום בטונים בית ספר אלסלאלם וכתב כמויות 17.2023 24.09.2023 02.10.2023 (פתח)
44 קול קורא שיפוץ 05.10.2023 17.10.2023 (פתח)
45 פיתוח וסלילת כביש אלשאפעי וכתב כמויות 10.2023 26.10.2023 07.11.2023 (פתח)
46 סלילת כביש אלחוריה 19.2023 20.11.2023 27.11.2023 (פתח)
47 מנהל היחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים- 01.2024 22.04.2024 02.05.2024 (פתח)
48 פיתוח וסלילת כביש אלזעתר-וכתב כמויות 03.2024 12.05.2024 27.05.2024 (פתח)
49 שירותי הנהלת חשבונות 02.2024 13.05.2024 20.06.2024 (פתח)
50 שירותי שמירה במוסדות העירייה- 01.2024 27.05.2024 09.06.2024 (פתח)
51 פינוי אשפה 04.2024 02.07.2024 10.07.2024 (פתח)