מכרזים ודרושים

16/05/2022


# שם המשרה מספר המשרה תאריך אחרון להגשת מועמדות
1 מנהל בית ספר תיכון מקיף קלנסאוה 07/2022 10/07/2022 (פתח)
2 רישום ספקים במאגר 08.2022 15.09.2022 (פתח)
3 מיצוי משאבים 08/2022 06.09.2022 (פתח)
4 מרפא בעיסוק 25.2022 18.10.2022 (פתח)
5 מטפל באומנות 26.2022 18.10.2022 (פתח)


# שם מכרז מספר מכרז תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה
1 שיפוץ בית ספר תיכון מקיף 06/2022 19/07/2022 (פתח)
2 מנהל יחידה גיל רך 12.2022 29.09.2022 11.10.2022 (פתח)
3 מנהל מחלקת חינוך 13.2022 29.09.2022 11.10.2022 (פתח)
4 מכרז התייעלות אנרגטית 07.2022 11.2022 20.10.2022 (פתח)
5 נהל יחידת הגיל הרך 15.2022 (פתח)
6 מכרז הסעות 08.2022 03.11.2022 10.11.2022 (פתח)
7 פיתוח בית ספר חטיבה עליונה 11.2022 27.10.2022 14.11.2022 (פתח)
8 מנהל/ת יחידת הגיל הרך לידה עד שלוש 15.2022 25.10.2022 03.11.2022 (פתח)
9 גרירת רכבים 09.2022 27.10.2022 14.11.2022 (פתח)
10 התקנת מעלית בביתת ספר אלרשידיה 10.2022 27.10.2022 10.11.2022 (פתח)
11 מנהל/ת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 16.2022 27.10.2022 08.11.2022 (פתח)
12 פקח מסייע במערך פיקוח עירוני- שיטור עירוני 26.2021 15.09.2022 28.09.2022 (פתח)
13 תובע עירוני 17.2022 10.1.2022 20.11.2022 (פתח)
14 מנהל התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 18.2022 12.12.2022 08.02.2023 (פתח)
15 הוקפא עד להודעה חדשה להפעלת מרכז יום לקשיש 12.2022 12.12.2022 25.12.2022 (פתח)
16 מנהל מחלקת חינוך 13.2022 20.12.2022 03.01.2023 (פתח)
17 אספקת והתקנת מעלית-בית ספר אלראשידיה- 10.2022 18.12.2022 22.12.2022 (פתח)
18 עצמאות אנרגטית כולל פסולת 13.2022 02.01.2023 10.01.2023 (פתח)
19 אחראי פרוייקטים הנדסיים 02.2023 10.01.2023 16.01.2023 (פתח)
20 לתפקיד מנהל/ת יחידת הגיל הרך 02.2023 19.01.2022 27.01.2023 (פתח)
21 אספקת והתקנת מעלית נגישה בי"ס מקיף מדעים 01.2023 22.01.2023 07.02.2023 (פתח)
22 איתור וכוון יתד 03.2023 29.01.2023 14.02.2023 (פתח)
23 נתיבים להורות 05.2023 29.01.2023 14.02.2023 (פתח)
24 מרכז גיל רך 06.02.2023 29.01.2023 14.02.2023 (פתח)
25 נפגעי התמכרויות מטרא 04.2023 29.01.2023 14.02.2023 (פתח)
26 שיל 07.2023 29.01.2023 14.02.2023 (פתח)
27 הארכת מכרז מנהל התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון-תוכנית 360 18.2022 02.02.2023 08.02.2023 (פתח)
28 תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי- 08.2023 05.02.2023 14.02.2023 (פתח)
29 הקמת והפעלת מגרש חנייה למשאיות 10.2023 05.03.2023 16.03.2023 (פתח)
30 מכירת משאית מנוף 09.2023 09.03.2023 18.03.2023 (פתח)
31 שירותי ביטוח לעירייה 11.2023 13.03.2023 28.03.2023 (פתח)