מחלקות העירייה

19/06/2022

מנהל המחלקה : סובחי זידאן

טלפון: 0508879817

פקס: 098780208

דוא"ל:  sobhe.z@walla.com    sobhe.zidan03@gmail.com                                         ​

מחלקת התברואה אמונה על כל ההיבטים הנוגעים לתברואה, מחזור, שמירת איכות הסביבה, הדברה וניקיון ביישוב. 

להלן תחומי אחריות המחלקה:
 1. פינוי אשפה וגזם:
 2. טיפול בפניות תושבים בנושא אשפה וגזם.
 3. התווית עבודת קבלני הגזם והאשפה שמעסיקה הערייה ומעקב אחר אופן עבודתם על מנת לוודא שהעבודה מבוצעת כראוי . לצפייה בפרוט סוגי הפסולת ואופן המחזור
 4. לצפייה בפרוט פינוי האשפה הביתית על פי רחובות
 5. ניקיון כבישים, מדרכות ושטחים ציבוריים:
 6. טיפול בפניות תושבים בנושא ניקיון רחובות וכבישים.
 7. בניית תוכנית עבודה לקבלן הניקיון, פיקוח והפעלה של צוותי הניקיון בהתאם לתוכנית העבודה.
 8. תוכנית טיאוט בעיר
 9. הדברה – עשבייה, יתושים, מכרסמים:
 10. טיפול בפניות תושבים בנושא הדברות ומכרסמים.
 11. בניית תוכנית עבודה לביצוע ההדברות.
 12. ביצוע הדברות בהתאם לעונת ההדברה .
וטרינריה:
 1. סיוע לווטרינר בפרסום הודעות לגבי מועדי חיסונים וטיפול בכלבים נושכים
 2. טיפול  בכלבים משוטטים.
טיפול במפגעים:  
 1. בניית תוכנית שנתית לניקיון מגרשים פרטיים וציבוריים ויישומה .
 2. פינוי פגרים  ופסולת מוצקה משטחים ציבוריים.
 3. טיפול בסילוק מפגעים שלא פונו על ידי התושבים לאחר מתן דו"ח לתושבים על המפגע.
מחזור:
אחריות לתחזוקת ופינוי מתקני מחזור בקבוקי הפלסטיק  וקרטונים וזכוכית  והפזורים ברחבי העיר. טיפול ופינוי הבטריות במוסדות חינוך.

חינוך סביבתי:
 בשיתוף עם איגוד ערים  לאיכות הסביבה בניית תוכנית עקרונית ומעשית להגברת המודעות וחינוך סביבתי במערכת החינוך  ואחריות ליישומה.