מחלקות העירייה

19/06/2022

הנדסה قسم - الهندسة

מחלקת ההנדסה בעירייה קיימת מתחילת שנות התשעים, במחלקה מכהנים

  • מנהל המחלקה שהוא מהנדס העירייה מר נאדי תאיה
  • ומר סמיר סלאמה – מנהל פרויקטים
  • מר מוחמד לדאוי - הנדסאי ובדיקת תוכניות והסגות
  • ומר מחמוד נסאר – המטפל בין היתר בנושא רישוי עסקים.

תחומי עיסוקה של המחלקה :

  1. טיפול וקידום פרויקטים בתחום בניית בנייני ציבור כגון מוסדות חינוך, מבני תרבות וכדו'.
  2. טיפול וקידום פרויקטים בתחום תשתיות , כבישים , ביוב , מים וניקוז.
  3. ניהול ופיקוח על פרויקטים שונים.
  4. גיוס תקציבים ממשרדי הממשלה השונים לצורך קידום ובניית פרויקטים.
  5. אוכלוסיית העיר פונה אל המחלקה לשם קבלת שירותים בתחומים שנזכרו מעלה, וכן בעת הגשת תכניות בנייה למגורים.
  6. המחלקה עוקבת אחרי תכניות המתאר, תב"ע וכדו'.