מועדי עיון בהנחיות המנהליות של הרשות

20/06/2022

הרשות פועלת לפני ההנחיות המנהליות של משרדי הממשלה ובמיוחד ע"פ חוזרי מנכ"ל משרד הפנים וחוזרי מנהל הכללי של משרד החינוך.
​​​ניתן לעיין בהנחיות המנהליות והנהלים של הרשות במשרדי הרשות,
בימים ב' ו-ד' בין השעות 10:00-11:00 בתיאום מראש.
מספר טלפון לתיאום: 09-8780243.