02/08/2023

נערך יום כללי תחת כותרת הצדעה לחינוך ובחירת מצטיינים בבתי הספר מהמורים ועובדי המנהלה.