03/08/2023

העירייה קלנסואה נמצאת בשרון המרכזי בקרבת נחל אלכסנדר מדרום מזרח  לכפר יונה ומערב לעיר טייבה.

הישוב נוסד במאה ה 17 על חורבות ישוב קדום מאוד. והמועצה המקומית קיימת בו  מ 1955 שהומרה לעירייה בתחילת 2001.
מספר התושבים הגיע 22000 נפשות.

בתחומי הישוב מתגוררים כ 1,500  בדואים בדיור בלתי קבוע.

האוכלוסייה צעירה באורח יחסי: 49%  הם בני 0-18, ורק 2.3% בני 65 ומעלה.

פרנסת התושבים היא ביותר מ 50%  מחקלאות. ובעיקר מגדלים תות שדה ליצוא. לישוב אין אזור תעשיה אולם רבים בו בעלי מקצועות חופשיים.
כן קיים מסחר מפותח בעיר ומרוכזים בו מספר קבלנים, יבואני מוצרי בניה ועוד.

רבים מבני הישוב מגיעים לאוניברסיטות הרוב חוזרים עם מקצוע חופשי , אין זה אומר שכולם עובדים בישוב.
בקלנסווה כמו כל עיר וכפר ערבי, קיים המבנה החמולתי שמשפיע על צורת המגורים, הפעילות החברתית ואף הקשרים האישיים לרבות דפוסי הנישואין. במהלך השנים האחרונות נחלש מבנה זה.
קלנסווה נמצאת בתהליך התפתחות מתמשך מבחינת השירותים.

התושבים מקבלים חלק מהשירותים מחוץ לקלנסווה כמו השירות של משרד פנים, ביטוח לאומי, משטרה, חלק משירותי בריאות.
מצד אחר בקלנסואה יש את המוסדות החיוניים שנותנים מענה לצרכי האנשים, כמו: בתי ספר, קופות חולים, טיפות חלב, בנק, דואר, מרכז קהילתי ואגף רווחה.