25/06/2022

גני טרום חובה

​מס'
​שם גן
​גננת
​סייעת 1
​סייעת 2
​סמל גן
​1
​אלבראעםחנאן חדיגה
זהירה חמודהנהאיה זמירו
183566
​2
​אלריאד
​מהא פרוגההדאיה נאטור
סמאח מוסא
236695
​3
אלגדיר
נאהדה גמהור
וספיה סלאמה
היבה קשקוש
466359
​4
אלופאא
פתיה נאטור
חנסאא נאטור
מנאל גזאל
​183491
​5
​אלהודא
​רוא עאזםנור חטיב
נור סלאמה
183525
​6
אלריחאןנבילה קאדי
רנין נאטור

224329
​7
​אלמואהב
חיתאם תאיה
רחמה זמירו
מונתהא חדיגה
183221
​8
​אלאוכוה
​נגם נאשףהאלה שלבאיה
אסלאם סלאמה
186239
​9
​אלתוחיד
​חנאן נאטורסימא גזאוי
אילנה חמדאן
186205
​10
​אליאסמיןסמאח גמהור
אסמהאן חשב
אלאא סלאמה
224352
​11
אלחכמה
רנא גבאלי
ופאא זידאן
פריאל סלאמה
236620
​12
אלשומוע
רובה מתאני
מונא סלאמה

186619
​13
​אלחוסוןשירין נסיראת
פלסטין זמירו
ספייה סלאמה
239251
​14
​אלזוהוררים טיבי
המת בדר
ריהאם רעד
236638
​15
​אלבלדאמנה אלטורי
ניהאיה חמודה
פלסטין גיוסי
198861
​16
אלגוזלאן
נדאא קשקוש
אנסאף מתאני
פדאא נאטור
198903
​17
אלבואדי
אנתסאר פרוגה
פאטמה כמאל
נורה נאטור
224345
​18
​אלפידאא
​אילנה מרעי
​אילנה חין
דועאא מתאני
​236653
​19
​אלשורוק
​למיס סלאמה
​מאי לדאוי
חתאם רעד
​236646
​20
​אלזיתון
​שהנאז גמהור
​רים קשקוש
קנוע סלאמה
​579334
​21
​אלנור
​שאדיה מתאני
​מרים נאטור
סגה מתאני
​579326