25/06/2022

גני חובה
​قائمة الحضانات الالزامية في قلنسوة
מס'
​שם גן
​גננת
​סייעת 1
סייעת 2
​סמל גן
​1
​אלמגד
​סוסן בלעום
​ראניה ראבוס
​רנדה פרוגה
​236661
​2
​אלפראש
​נסרין תקרורי
​סנאא ראס
​אמנה קאדי
​236679
​3
​אלסלאם
​זהר חשב
​רנדה שאח
​לובנה חדיגה
​197020
​4
​אלמחבה
​נאדיה תאיה
​שורוק זמירו
​פאדיה תאיה
​196972
​5
​אלמוסתקבל
​ראידה שריף
​כפאיה גזמאוי
​זהור ורדה
​466342
​6
​אלמרח
​ופא ע.אלקאדר
​סמיה פרוגה
​היבה מכלוף
​196998
​7
​אלאמל
​מאי נאטור
​הודא נאטור
​פדוא תאיה
​236687
​8
​אלצדאקה
​רולה חטיב
​סלוא סלאמה
​מאגדה סלאמה
​183509
​9
​אלואדי
​סחר גיוסי
​סלמה סלאמה

​183137
​10
​אלורוד
​רנא קאדי
​רגא מתאני
​שורוק רעד
​404483
​11
​אלאימאן
​סוהא נאשף
​זהרה פרוגה

​404632
​12
​אלתות
​מירבת גמל
​סימא חשב
​עזבה ראבוס
​404616
​13
​אלופאא
​ניהאיה שיך יוסף
​ופא נאטור

​404590
​14
​אלקורונפול
​כיפאיה מתאני
​דינא נאטור
​רים חדיגה
404574
​15
​אלנגום
​ניבין מתאני
​מיאדה הואש
​פריאל מתאני
​197046
​16
עסאפיר אלגנה
​מאי נסיראת
קמיליה רעד
​רים נאשף
​404558
​17
​חמאם אלסלאם
​אסלאם גזאוי
​אומימה נראטור
​אסמאא סלאמה
​404533