02/03/2023

אגף  חינוך פועל למינוף ופיתוח מערכות החינוך הציבוריות בקלנסווה.
אגף החינוך שם לעצמו יעד לאפשר לכל תלמיד מיצוי פוטנציאל אישי ולימודי, רווחה והעצמה.
אנו מאמינים כי טיפוח והשקעה בהון האנושי במערכת החינוך יוביל את בוגרי מערכת החינוך בקלנסווה  להשתלב ולהצטיין בחברה דמוקרטית, טכנולוגית והישגית.
אנו מובילים חשיבה אסטרטגית תכנונית לפיתוח מוסדות חינוך בעירייה, ומספקים תשתית מנהלתית לכל מערך החינוך ובכלל זה איסוף מידע, פיתוח מבנים ורכישת ציוד.
רואה במתן השירות מרכיב מרכזי בפעילותו. אנו מאמינים כי שירות איכותי והוגן הינו ביטוי למתן הזדמנות שווה לכל תלמיד והוא זכות בסיסית. אנו פועלים בתחושת שליחות ומתוך מחויבות לקידום מערכת החינוך ולרווחת כל הבאים בשעריה.
  • המחלקה לבתי ספר יסודיים, על-יסודיים.
  • המחלקה לתפעול, תיאום ופיתוח וריכוז לימודי חוץ.
  • המחלקה לגיל הרך.
  • המחלקה לטיפול בפרט: היחידה לביקור סדיר.
  • המחלקה לחינוך מיוחד.
  • השירות הפסיכולוגי החינוכי.
  • יחידת קידום נוער
  • המחלקה לטיפול בהיסעים.