19/06/2022

רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי
מליאת הכנסת הצביעה על תיקון 34 לחוק רישוי עסקים. הרפורמה הנוכחית ברישוי עסקים, הקרויה "רישוי עסקים דיפרנציאלי" מטרתה ליצור איזון בין המטרות של חוק רישוי עסקים - שמירה על הציבור מפני נזקים (בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים וכד') - לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים. רפורמה זו היא בעצם המשך ישיר לרפורמה של 2012 ומשלימה אותה. גולת הכותרת של הרפורמה ב-2012 היא ההבנה שבכדי לייצר לבעלי העסקים וודאות, שקיפות ונגישות לדרישות החלות עליהם, יש לפרסם מפרטים אחידים. הרפורמה הנוכחית שואפת לשפר ולייעל את תהליך הרישוי, ובעצם יש לומר תהליכי הרישוי, משום שהיא מגדירה תהליכי רישוי שונים המותאמים לסוגי העסקים השונים ומכאן שמה "רישוי עסקים דיפרנציאלי. פעימה ראשונה של הרפורמה נכנסה לתוקף ב- 1/1/2019

עיקרי הרפורמה :

הארכה משמעותית של תוקף הרישיון – "משתלם" לבעל העסק להתאמץ עבור השגת הרישיון כי הוא יישאר אצלו לאורך זמן (בשונה מרישיון שהושג במאמצים גדולים וכעבור שנה צריך לחזור שוב על התהליך(.
הקלות בעמידה בדיני התכנון והבניה כתנאי לקבלת רישיון/היתר.
הקלות ברישוי הנגישות בהליך רישוי עסקים.
הקמת מרכז שירותי עירוני משותף לשירות בעלי העסקים - מתן מידע, ייעוץ והכוונה.
היתר זמני עד שנתיים במקום עד שנה.
ביטול רישיון לצמיתות, רישיון יהיה תקף ל 15 שנים ולא יותר.
קביעת מסלולי רישוי המותאמים לרמת המורכבות של העסק (מסלול קצר לעסק קטן, בינוני וכך הלאה(.
קיצור משך הטיפול בבקשה לרישיון – לוחות זמנים מחייבים את גורמי הרישוי כאשר אי מענה בזמן כמוהו כמענה חיובי.
בעסקים פשוטים: פתיחת עסק על סמך תצהיר של בעל העסק - מבוסס על אמון והעברת האחריות לידי האזרח.
 קישור למפרטים אחידים