19/06/2022

צו רישוי עסקים
חוק רישוי עסקים הסמיך את שר הפנים לפרסם בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי -2013 )   את כל סוגי העסקים החייבים ברישיון עסק, זאת בהתייעצות עם יתר השרים האחראים על מטרות חוק רישוי עסקים. 

סוגי העסקים שאינם נכללים בצו – אינם חייבים ברישיון עסק, כך לדוגמא חנות בגדים, משרד עורכי דין, מרפאה ועוד. 

כ-200 סוגי עסקים נקבעו בצו כמי שחייבים ברישיון עסק והם נקראים "פריטי רישוי". לכל אחד מהם מספר נפרד בצו.

פריטי הרישוי מסווגים תחת 10 קבוצות משנה:
·         קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
·         קבוצה 2 – דלק ואנרגיה.
·         קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים.
·         קבוצה 4 – מזון.
·         קבוצה 5 – מים ופסולת.
·         קבוצה 6 – מסחר ושונות.
·         קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט.
·         קבוצה 8 – רכב ותעבורה.
·         קבוצה 9 – שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
·         קבוצה 10 – תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים