24/01/2023

קבוצה 6
מסחר ושונות
 
 
 
6.1
אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה
הנחיות יינתנו בהתאם לפעילות הספציפית של העסק.
 
6.2
חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות
 
הנחיות יינתנו בהתאם לפעילות הספציפית של העסק.
 
6.4
מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים
 
מכבסה, ניקוי יבש  - מותר בכל האזורים למעט בבניין למגורים.


 
 
6.5
מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם -  ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם
 
 
 
 
 
 
6.7
פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים  - מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר
 
 
6.8 א
ניהול קניון
 
בעל העסק יתקין בעסק חדר אשפה שבו יעמוד ויפעל מכבש לקרטונים, דחסן לפסולת מעורבת  וכלי אצירה לפסולת אריזות .
בעל הקניון יציב בשטחים הציבוריים של הקניון מתקנים להפרדת ואצירת פסולת: נייר, בקבוקים ופחיות, ואורגנית, המושלכת על ידי מבקרי הקניון, במיקום ובכמות שתידרש על ידי  אגף תפעול, פקוח ואיכות סביבה.
הנחיות בדבר צורת, נפח ומיקומם המיכלים, לרבות הצורך במכולת דחס לאשפה יבשה, מכבש לקרטונים וחדרי אשפה ייעודיים, בגבולות העסק יימסרו לבעל העסק על ידי הרשות, בהתחשב בכמות מקומות למבקרים
.
 
 
6.8 ב
עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו
הנחיות יינתנו בהתאם לפעילות הספציפית של העסק.
 
6.9 א
רוכלות מזון
 
 
בכפוף לכל האמור בסעיף 8 של הפרק "דרישות כלליות מעסקים"
 
6.9 ב
רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו 
 
בכפוף לכל האמור בסעיף 8 של הפרק "דרישות כלליות מעסקים"
 
6.9 ג
רוכלות אחרת
 
בכפוף לכל האמור בסעיף 8 של הפרק "דרישות כלליות מעסקים"
 
6.13
אולפן הקלטות אודיו
 
מותר באזורי מסחר