24/01/2023

קבוצה 9
שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
 
 
9.1 א
כלי נשק ותחמושת מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות המקומית 
9.1 ב
מטווח ירי
 
בעל העסק  יעמוד בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בנושא מניעת רעש .
-פסולת כדורי עופרת תפונה לאתר מורשה על פי חוק בלבד.
מתקן לשטיפת חלקי נשק, במידה וקיים, יעמוד על משטח שאינו מנוקז למערכת הביוב.
פסולת שמן משומש תטופל כאמור בתקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), תשנ"ג-1993
 
יאושר אך ורק מטווח סגור במרכזים מסחריים
9.1 ג
כלי נשק ותחמושת ייצורם
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.