24/01/2023

קבוצה 10
תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים
 
10.1
אבני חן, יהלומים - ליטושם, עיבודם
 
 
 
10.2
אבנים, מחצבים, מינרלים - חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי
 
מגרסה ניידת -
מגרסה תוצב אך ורק באתר הבנייה אותו היא משרתת ולאורך תקופת הבנייה באתר, בלבד.
חומר שנגרס על ידי מגרסה ניידת יהיה ל"שימוש עצמי" בלבד, באתר הבנייה בו מוצבת המגרסה.
אין לבצע שינוע של חומר גרוס אל מחוץ לאתר הבנייה.
חל איסור מוחלט על בצוע פעולות של חציבה, כרייה וגריסה (למעט מגרסה ניידת) בתחומי הרשות .
10.3
בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה
 
 
 
10.4 א
ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה
 
 
 
בכל מקום בו מותר מסחר
 
10.4 ב
גזירה, תפירה
 
בכל מקום בו מותר מסחר
 
10.5
דברי הנעלה – ייצורם
 
 
 
בכל מקום בו מותר מסחר
 
10.6 א
דשנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם
 
באזורי תעשייה בלבד
 
10.6 ב
דשנים – אחסונם
 
 
 
10.7 א
חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם - הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש
 
באזורי תעשייה בלבד
 
10.7 ב
חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם - אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי
 
חל איסור על אחסון חומרי הגלם בערימות פתוחות.
מותר באזורי מסחר אך ורק מכירה של אריזות סגורות
10.7 ג
הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש
 
 
באזורי תעשייה בלבד
10.7 ד
הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים
 
באזורי תעשייה בלבד
10.8 א
חומרי חיטוי או ניקוי - ייצורם, עיבודם, אריזתם
 
 
באזורי תעשייה בלבד
10.8 ב
חומרי חיטוי או ניקוי - אחסונם שלא לצורך מכירה במקום
 
 
בעסקים שבהם מאחסנים בנוסף לחומרי חיטוי וניקוי גם מוצרי מזון – בעל העסק יבצע הפרדה מוחלטת בין אזורי האחסנה של המזון ושל חומרי החיטוי.
בכל מקום שמותר בו מסחר למעט מע"ר ומגורים עם חזית מסחרית.
10.9
חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

 
תנאים יינתנו בהתאם לעיסוק הספציפי של העסק.
 
10.10 א
חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -  ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם 
 
לא יאושר בתחומי הרשות  המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
 
10.10 ב
חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - אחסונם 
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות  המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
 
10.10 ג
חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - מכירתם 
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות  המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
10.10 ד
חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - איסופם, שינועם 
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות  המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
 
10.10 ה
טיפול באריזות משומשות   של חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים
 
לא יאושר בתחומי הרשות  המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
 
10.10 ו
טיפול בפסולת חומרים מסוכנים
 
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות  המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
 
10.10 ז
תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות  המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
 
10.11 א
חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - ייצורם, עיבודם, פיתוחם 
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות  המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
 
10.11 ב
חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מכירתם, אחסונם, אריזתם
 
לא יאושר בתחומי הרשות  המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
 
10.11 ג
חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - שינועם, הובלתם, איסופם 
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות  המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
 
10.11 ד
חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מחזורם, הנצלתם 
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות  המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
 
10.11 ה
חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - השמדתם, אתר להשמדתם 
 
לא יאושר בתחומי הרשות  המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
 
10.11 ו
חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - בחינתם, אתר לבחינתם 
 
לא יאושר בתחומי הרשות  המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
 
10.13
מרפדייה 
 
בכל מקום בו מותר מסחר
 
10.14 א
מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם
 
באזורי תעשייה בלבד
10.14 ב
פחחות, למעט פחחות רכב 
 
 
 
באזורי תעשייה בלבד
10.14 ג
מסגריה 
 
 
 
באזורי תעשייה בלבד
10.14ד
ייצור שלטים 
 
 
 
באזורי תעשייה בלבד
10.14 ה
מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - אחסונם, מיונם סחר בהם
 
 
באזורי תעשייה בלבד
 
10.14 ו
מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - הרכבתם 
 
 
באזורי תעשייה בלבד
 
10.14 ז
מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטתם
 
 
באזורי תעשייה בלבד
 
10.16 א
עץ ומוצריו - עיבוד, ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי
 
באזורי תעשייה בלבד
 
10.16 ב
ייצור רהיטים
 
 
 
באזורי תעשייה בלבד
 
10.16 ג
עץ ומוצריו - אחסונו ומכירתו 
 
 
באזורי תעשייה בלבד
 
10.20
פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור
 
 
 
באזורי תעשייה בלבד
 
10.21
נייר ומוצריו: ייצור
 
 
 
באזורי תעשייה בלבד