24/01/2023

קבוצה 3
חקלאות ובעלי חיים
 
3.1
בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה
 
לא יאושר בתחומי הרשות המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 
3.2 א
בעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
3.2 ב
בעלי חיים, לרבות ימיים, הצגתם, לרבות לשם מכירה.
 
חנויות למכירת בעלי חיים – בכל מקום בו מותר מסחר
3.2 ו
מספרה לבעלי חיים
 
 
בכל מקום בו מותר מסחר
3.2 ח
עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
3.3 ב
הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים
 
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
3.4 א
חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  ייצורם, אריזתם, אחסונם
 
לא יאושר בתחומי הרשות המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
3.4 ג
חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  - מכירתם
 
בכל מקום שמותר בו מסחר כחלק אינטגראלי מרשת קמעונאית למוצרי בית וגינה, למעט מע"ר ומגורים עם חזית מסחרית.
 
3.5 א
מזון לבעלי חיים  ייצורו, עיבודו
 
לא יאושר בתחומי הרשות המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
 
3.5 ב
מזון לבעלי חיים  אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו
המזון יובל ברכבים נקיים וייעודיים להובלת מזון לבע"ח.
המזון יאוחסן בתוך כותלי העסק במקום מוצל וקריר בטמפ' שנקבעה ע"י היצרן.
לא יוחזק מזון תחת כיפת השמיים.
המזון יוחזק/ יימכר אריזות סגורות ואטומות כולל תוית יצרן/ יבואן בעברית, תוקף לשימוש ואישור משרד הבריאות.
לא יימכרו שקים פתוחים ו/או קרועים.
המזון יוחזק על גבי מדפים בהגבהה של 30 ס"מ מהרצפה .
לא יוחזק/יימכר מזון שפג תוקפו.
מקור המזון יהיה ממפעלים בעלי רישיון בלבד.
חומרי הדברה וניקיון יוחזקו באזור נפרד ולא בצמוד למזון.
במקום תבוצע הדברה תקופתית ע"י מדביר מוסמך באופן שלא יסכן את המזון במקום.
תיעוד ההדברה ישמר לתקופה של שנה לפחות.
אחסון מזון בחנויות למכירת בעלי חיים – בכל מקום בו מותר מסחר
3.6 א
פסדים איסופם, הובלתם
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
3.6 ב
פסדים עיבודם
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
3.6 ג
פסדים מכירתם
 
לא יאושר בתחומי הרשות המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
3.7 א
תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות ייצורם
 
לא יאושר בתחומי הרשות המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
3.7 ב
תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות אחסונם
 
לא יאושר בתחומי הרשות המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.