24/01/2023

קבוצה 7
עינוג ציבורי, נופש וספורט
 
 
 
7.1 א
בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב
 
רק על פי תב"ע ייעודית

 
7.1 ב
השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע
 
רק על פי תב"ע ייעודית


 
7.1 ג
בית אבות -מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004[1],  כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם
 
רק על פי תב"ע ייעודית


 
7.1 ה
שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום
 
 
 
7.2
גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום
 
 
 
 
7.4 א
בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש
 
 
מותר בשב"צ ואזור המיועד לנופש וספורט.
7.4 ב
פארק מים, מגלשות מים
 
 
מותר בשב"צ ואזור המיועד לנופש וספורט.
 
7.4 ג
בריכת זרמים (ג'קוזי)
 
 
 
7.5
מכון כושר
 
 
מותר בכל האזורים למעט בבניין למגורים.
7.6
משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם
 
 

חל איסור על משחקים בהם מעורבים הימורים והפעלת מכונות מזל
7.7 ב
קולנוע, תיאטרון
 
 
 
7.7 ג
קרקס
 
בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו.
בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות הרשות בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק.
 
בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.
7.7 ד
אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד
 
 
רק על פי תב"ע ייעודית
7.7 ה
אמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר
 
בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.
7.7 ו
דיסקוטק
 
 
 
בעל העסק לא יפעיל את העסק אלא בהתאם להיתר שיקבל מהרשות לגבי שעות ההפעלה המותרות.
המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.
הכניסה למבנה הדיסקוטק יהיה מסוג "מבואה אקוסטית",  כפי שמפורט במסמך "מידע מוקדם להקמת מבואה אקוסטית בעסקים המשמיעים מוסיקה" ( קישור)
במידה ויתקבלו תלונות בנוגע למטרדי רעש או רעש בלתי סביר, יידרש בעל העסק להגיש למחלקת קידום ורישוי עסקים, חוות דעת אקוסטית שמטרתה להוכיח, על ידי מדידות בשטח ו/או הערכות מקצועות, שמערכת ההגברה הקולית של העסק, כאשר היא מופעלת בעצמה מרבית, ומעטפת מבנה עסק עומדים בדרישות 
תקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
חוות הדעת האקוסטית תכלול גם התייחסות למיקומו של הכניסה / היציאה של הקהל, מיקום החניה לכלי רכב לשם מניעת רעש בלתי סביר בסביבה הקרובה. מחלקת קידום ורישוי עסקים רשאי לדרוש השלמות לחוות הדעת וכן התקנת אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בחוק, בהתאם לממצאי חוות הדעת
.
 
בכל אזור שבו מותר מסחר ובתנאי שיישמר מרחק 150 מטר ממגורים.
 
 
 
7.7 ז
יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע
 
בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו.
בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות הרשות בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק.
בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.
7.7 ט
מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים
 
בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו.
בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות הרשות בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק.
להפעלת העסק נדרש אישור וטרינר רשותי  והיתר מופע .
בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.
7.7 י
יריד מזון
 
בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו.
בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות הרשות בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק.
בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.
7.7 יא
אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל
 
רק על פי תב"ע ייעודית
7.8 א
קייטנה
 
בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו.
בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות הרשות בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק.
 
 
7.8 ב
מחנה נוער
בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו.
בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות הרשות בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק.
 
 
7.9
אולם או גן לשמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים
 
 
מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים  וריחות לאוויר, על פי הנחיות היחידה לאיכות הסביבה.
במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
 במידה ויש צורך בארובה אך לא ניתן להתקינה, יש להתקין אמצעים אחרים, רק לאחר קבלת אישור לכך מאת היחידה לאיכות הסביבה .
מבקש הרישיון יתקין לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן  תקני שגודלו ונפחו ייקבעו בהתאם לפעילות העסק באופן שהעסק  יעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.
המפריד יתופעל ויתוחזק על פי הוראות היצרן וירוקן בתדירות באופן   שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית.
השומנים והשמנים המפונים מהמפריד יפונו באחריות מבקש הרישיון  ועל חשבונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. קבלות המעידות על הפינוי כאמור, יישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה .
שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.
בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.10 ב
לונה פארק
 
 
בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו.
בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות הרשות בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק.
 
בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.