24/01/2023

קבוצה 8
רכב ותעבורה
 
8.2
העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד
 
חניית הרכבים למשך זמן ארוך או בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות
 
8.3 א
הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים
 
חניית הרכבים למשך זמן ארוך או בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות
 
8.3 ב
הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד
 
חניית הרכבים למשך זמן ארוך או בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות
 
8.4 א
הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו
 
חניית הרכבים למשך זמן ארוך או בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות
 
8.4 ב
תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית
 
 
בהתאם לתב"ע פרטנית.

 
8.5
כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם
 
לא יאושר בתחומי הרשות  המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
 
8.6 א
כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות  המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
 
8.6 ב
חניון בתשלום,
או חניון  המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחם מעל 500  מ"ר, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז
 
מערכת האוורור בחניון סגור או מעורב, תהיה בעלת יכולת החלפת אויר של 8 החלפות אויר בשעה, עבור כל מפלס סגור  בחניון.
 
 
8.6 ג
רחיצת  כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים
 
בכל מקום בו מותר מסחר
 
8.6 ו
כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים ייצורם, שיפוצם
 
 
לא יאושר בתחומי הרשות  המקומית בשל היעדר שטחים מתאימים בתב"ע.
 
8.6 ז
חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר
 
 
על פי תב"ע ייעודית
8.7 א
כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים מכירתם, אחסונם
בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות הרשות  בנוגע לטיפול ופינוי פסולת  מהעסק.
 
בכל מקום בו מותר מסחר
8.7 ב
כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים פירוקם מהרכב
 
באזור תעשייה בלבד
 
8.9 א
מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)
 
 
באזור תעשייה בלבד

 
8.9 ב
חשמלאות
 
באזור תעשייה בלבד
 
8.9 ד
תיקון תקרים
 
באזור תעשייה בלבד
 
8.9 ו
טיפול אחר ברכב
 

 באזור תעשייה בלבד