חדשות ועדכונים
להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית קלנסאוה

22/06/2022

להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית קלנסאוה

תאריך: 18/11/2021

מתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, תשל"ו- 1976 , מבקשת
מועצת עיריית קלנסאוה לפנות בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד חבר
ועדת ערר / יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

קישור למסמכים