חדשות ועדכונים

22/06/2022

הארכת הסכם חב' ציון כחול ירוק בע"מ
תמונת בניין העירייה
תאריך: 23/08/2020​עד כה לא פורסם מכרז חדש בשל משבר הקורונה והקושי לקיים הליכי מכרז הן מצד העירייה והן מצד מציעים בעלי מקצוע בתחום משאיבות הביוב.

העירייה החליטה להאריך את ההתקשרות עם החברה למשך של שישה חודשים עד ליום 30.11.2020 במהלכם תפעל העירייה לפרסום מכרז למתן השירותים.