חדשות ועדכונים
הגשת הצעת מועמדות להיכלל במאגר הקבלנים וספקי השירותים והטובין של עיריית קלנסווה

22/06/2022

הגשת הצעת מועמדות להיכלל במאגר הקבלנים וספקי השירותים והטובין של עיריית קלנסווה

תאריך: 12/07/2020
עיריית קלנסווה פונה לספקי השירותים והטובין ולקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים ולספקי שירותים וטובין
להגיש בקשה להיכלל  במאגר המציעים של קלנסווה.
בטרם ההגשה וההרשמה למאגר יש לקרוא בקפידה את נוהל הקמת המאגר המתפרסם באתר האינטרנט של העירייה.

בנוסף יש לשים לב לרשימת התחומים הפתוחים להרשמה ולמועד האחרון להגשת מועמדות לכל אחד מהם- 
המפורטים בחלקו התחתון של עמוד זה.

הגשת המועמדות אינה מהווה אישור להכללת המציע במאגר המציעים.
דוא"ל לשליחת הטפסים
kolkore@qalansawe.muni.il