חדשות ועדכונים

22/06/2022

הזמנת פתיחה למכרזים 14.15.16.2021
הזמנת משתתפים לפתיחת המכרזים   14.15.16.2021
תאריך: 14/07/2021


הודעה למשתתפים במכרזי עיריית קלנסאוה :
מכרז 14/2021 : תכנון מבנה הגיל הרך.
מכרז מס' 15/2021 :מכרז לאספקת מערכת ממ"ג (GIS) ניהול נכסים ושירותים נלווים
מכרז מספר 16/2021 : אספקת, התקנת ותחזוקת מדי מים מכאניים ולקריאה מרחוק בשיטת
Trade In
מובא לידיעתכם כי פתיחת המעטפת של שני המכרזים הנ"ל ואשר הייתה קבועה ליום 28/06/2021 ולא קויימה
בשל היעדר מניין בוועדה, ונדחתה ליום 06/07/2021 , וגם אז לא התקיימה, תתקיים ביום שלישי ה-
27/07/2021 בשעה 15:00 באולם הישיבות אשר בקומה ב' בבניין עיריית קלנסאוה .
כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז
בברכה,
מ"מ מנכ"ל עיריית קלנסואה