חדשות ועדכונים
להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

22/06/2022

להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

תאריך: 18/11/2021


מתוקף הסמכות המוקנית תקנו העיריות )מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות(, תש"ם – 1979 ,
מבקשת עיריית קלנסאוה לפנות לציבור בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד
נציג ציבור בוועדות בחינה לקבלת עובדים בעירייה.
עיריית קלנסאוה מבקשת לקבל הצעות של מועמדים המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדת בחינה למכרזי
כוח אדם בעירייה.

קישור למסמכים