חדשות ועדכונים

22/06/2022

הזמנת משתתפים לפתיחת המכרזים 15-16.2021
הודעה למשתתפים במכרזי עיריית קלנסאוה : מכרז מס' 2021/15: מכרז לאספקת מערכת ממ"ג (GIS (ניהול נכסים ושירותים נלווים מכרז מספר 2021
תאריך: 05/07/2021​הודעה למשתתפים במכרזי עיריית קלנסאוה : מכרז מס' 2021/15: מכרז לאספקת מערכת ממ"ג (GIS (ניהול נכסים ושירותים נלווים מכרז מספר 2021/16 : אספקת, התקנת ותחזוקת מדי מים מכאניים ולקריאה מרחוק בשיטת Trade In מובא לידיעתכם כי פתיחת המעטפת של שני המכרזים הנ"ל ואשר היית ה קבועה ליום 2021/06/28 ולא קויימה בשל היעדר מניין בוועדה, תתקיים ביום שלישי ה-2021/07/06 בשעה 00:15 באולם הישיבות אשר בקומה ב' בבניין עיריית קלנסאוה . כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז