חדשות ועדכונים
החלטת וועדת השלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

22/06/2022

החלטת וועדת השלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

תאריך: 07/07/2020

החלטת וועדת השלושה
 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח